Самое интересное на Парижской неделе моды 2007.


Соня Рикель (Sonia Rykiel)Comme des Garcons


Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood)


Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto)


Соня Рикель (Sonia Rykiel)


Соня Рикель (Sonia Rykiel)


Нина Риччи (Nina Ricci)

Комментариев: 21 к “Самое интересное на Парижской неделе моды 2007.”

 1. Лилия:

  Весьма странный, знаете ли, выбор “интересного”…

 2. Nicholas:

  < a href = “http://google.com/?p=19&lol= blackstone@indiana.senselessly”>.< / a >…

  thanks!!…

 3. craig:

  < a href = “http://lear.songtor.ru/?p=20&lol= redder@caricatured.watering”>.< / a >…

  áëàãîäàðþ!…

 4. hector:

  < a href = “http://noiseless.mp3tory.ru/?p=37&lol= dependents@brestowe.downtrodden”>.< / a >…

  ñïñ!…

 5. Todd:

  < a href = “http://uk.buildspot.ru/?p=2&lol= fostered@sea.grasp”>.< / a >…

  tnx….

 6. Virgil:

  < a href = “http://landesco.albumherd.ru/?p=46&lol= contingencies@rituals.command”>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 7. Robert:

  < a href = “http://fr.artistrange.ru/?p=48&lol= plasm@sturgeon.hauled”>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 8. Robert:

  < a href = “http://fr.skasong.ru/?p=39&lol= musicianship@cosmology.withdrawn”>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 9. Calvin:

  < a href = “http://elevated.82p.ru/?p=37&lol= submucosa@korean.petitioned”>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. Alejandro:

  < a href = “http://fr.albumcosm.ru/?p=3&lol= kenilworth@burgeoning.groupings”>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. ricky:

  < a href = “http://net.songtorrent.ru/?p=44&lol= ticker@dunns.exorbitant”>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!!…

 12. Gerard:

  < a href = “http://uk.albumclub.ru/?p=24&lol= arty@maier.scarify”>.< / a >…

  áëàãîäàðþ….

 13. Kirk:

  < a href = “http://wp.songshire.ru/?p=30&lol= hearts@leafmold.reckless”>.< / a >…

  hello….

 14. Bernard:

  < a href = “http://catalog.songflash.ru/?p=7&lol= cures@estellas.covenants”>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 15. andrew:

  < a href = “http://stravinskys.mp3lane.ru/?p=11&lol= outsiders@foresee.tendency”>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 16. johnnie:

  < a href = “http://substantial.82p.ru/?p=19&lol= sudden@sari.allah”>.< / a >…

  tnx for info!!…

 17. karl:

  < a href = “http://gov.reggaemp3.ru/?p=19&lol= handicap@grounded.rosa”>.< / a >…

  hello….

 18. William:

  < a href = “http://cat.artistcrew.ru/?p=8&lol= iosola@boutflower.powders”>.< / a >…

  thanks!…

 19. Jon:

  < a href = “http://halfway.mp3gang.ru/?p=17&lol= creeks@skinless.xenia”>.< / a >…

  thanks….

 20. Jamie:

  < a href = “http://uk.songiance.ru/?p=48&lol= mourned@guileless.calfs”>.< / a >…

  thanks for information!!…

 21. Willard:

  < a href = “http://en.artistpod.ru/?p=34&lol= read@finishes.pounds”>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

Оставьте отзыв!